به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: با نیازسنجی های صورت گرفته تابلوهای راهنمایی و ترافیکی در مسیرهایی که نیاز به اصلاح و یا نصب تابلو وجود داشت، اقدامات لازم صورت گرفت.وی افزود: رویکرد مدیریت ترافیکی شهر در خصوص تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، زمینه‌ساز ایمنی و روان سازی ترافیک […]

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: با نیازسنجی های صورت گرفته تابلوهای راهنمایی و ترافیکی در مسیرهایی که نیاز به اصلاح و یا نصب تابلو وجود داشت، اقدامات لازم صورت گرفت.
وی افزود: رویکرد مدیریت ترافیکی شهر در خصوص تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، زمینه‌ساز ایمنی و روان سازی ترافیک بوده که پس از بررسی‌های کارشناسی، مکان‌یابی‌ها و نیازسنجی‌های لازم تابلوهای ترافیکی و راهنمایی لازم نصب شدند.
سلیمی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا به اصلاح نام تابلوها اشاره کرد و گفت: تابلوهای شهید صمدی و شهید کسایی اصلاح شده و تابلوهای تعدادی از کوچه ها در مسیرهای رواسان، کوچه شهریار و بن بست خیام مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفتند.