به گزارش شهریار، به منظور ساماندهی باکسهای زباله در سطح منطقه ۱، حدود ۲۲۰ عدد از این باکسها در مسیرهائی از جمله عباسی تعمیر، ترمیم و راه اندازی شد که این امر باعث می گردد باکسهای زباله در جای باکس خود قرار گرفته و از افتادن باکسها و پخش شدن زباله ها در سطح خیابان […]

به گزارش شهریار، به منظور ساماندهی باکسهای زباله در سطح منطقه ۱، حدود ۲۲۰ عدد از این باکسها در مسیرهائی از جمله عباسی تعمیر، ترمیم و راه اندازی شد که این امر باعث می گردد باکسهای زباله در جای باکس خود قرار گرفته و از افتادن باکسها و پخش شدن زباله ها در سطح خیابان و کوچه های جلوگیری خواهد نمود.
شایان ذکر است اکیپ های خدمات شهری ضمن انجام این امر تمامی باکسهای منطقه را بررسی و در صورت نیاز سریعاً اقدام به ساماندهی و تعمیر آنها می نماید.