به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت، فیفا دو فدراسیون فوتبال پاکستان و چاد را به دلیل دخالت های دولت به حالت تعلیق درآورد. بر این اساس گزارش هایی مبنی بر دخالت های دولت در امور فدراسیون های چاد و پاکستان رخ داد که باعث ورود فیفا به این پرونده ها شد. این تعلیق […]

به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت، فیفا دو فدراسیون فوتبال پاکستان و چاد را به دلیل دخالت های دولت به حالت تعلیق درآورد. بر این اساس گزارش هایی مبنی بر دخالت های دولت در امور فدراسیون های چاد و پاکستان رخ داد که باعث ورود فیفا به این پرونده ها شد.

این تعلیق تنها زمانی برطرف می شود که فیفا از کمیته های نرمال سازی تأییدیه دریافت کند که محل، حساب ها، اداره و کانال های ارتباطی دوباره تحت کنترل فدراسیون باشند. 

انتهای پیام