تصویب مصوبات کمیسیون شهرسازی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز
تصویب مصوبات کمیسیون شهرسازی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز

مصوبات کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب اعضای این شورا رسید. به گزارش قلم پرس، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز، مصوبات کمیسیون شهرسازی و معماری با موضوع مسیرگشائی پس از بحث و بررسی اعضا، به تصویب رسید. عملیاتی کردن خزانه متمرکز اولین مصوبه کمیسیون شهرسازی و معماری در جلسه […]مصوبات کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب اعضای این شورا رسید.

به گزارش قلم پرس، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز، مصوبات کمیسیون شهرسازی و معماری با موضوع مسیرگشائی پس از بحث و بررسی اعضا، به تصویب رسید.

عملیاتی کردن خزانه متمرکز اولین مصوبه کمیسیون شهرسازی و معماری در جلسه امروز بود. 

مصوبه بعدی، تشکیل ستاد توسعه معابر شهری و مصوبه سوم نیز ایجاد سامانه ثبت مکانی املاک با لینک به سامانه شهرسازی و توسط سازمان فناوری اطلاعات بود که همه این موارد به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.