تصویب لایحه احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز
تصویب لایحه احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز

لایحه شهرداری تبریز مبنی بر احیای سازمان ورزش در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، لایحه شهرداری مبنی بر احیای سازمان ورزش با تفکیک از سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید. این لایحه در جلسه امروز شورای […]لایحه شهرداری تبریز مبنی بر احیای سازمان ورزش در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، لایحه شهرداری مبنی بر احیای سازمان ورزش با تفکیک از سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.
این لایحه در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز مطرح و در نهایت با رای موافق اعضا مواجه شد.
احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز یکی از خواسته‌های جدی اهالی ورزش بود که طرح آن در دوره جدید مدیریت شهری از سوی یعقوب هوشیار شهردار تبریز به شورای اسلامی شهر ارائه شد.