تصمیم همایون شجریان برای برگزاری کنسرت خیابانی
تصمیم همایون شجریان برای برگزاری کنسرت خیابانی

همایون شجریان برای برگزاری کنسرت خیابانی خبر داد. همایون شجریان در صفحه توییتر خود نوشت: ‏عزیزان، در این ایام که چون سیاوش در گذر از آتش هستیم نمی‌دانم چه کنیم تا حالمان کمی به شود، چنانچه مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمتم تا بدون هیچ انتفاعی کنسرت خیابانی گسترده برای شما عزیزان اجرا کنم، شاید دلمان […]

همایون شجریان برای برگزاری کنسرت خیابانی خبر داد.

همایون شجریان در صفحه توییتر خود نوشت: ‏عزیزان، در این ایام که چون سیاوش در گذر از آتش هستیم نمی‌دانم چه کنیم تا حالمان کمی به شود، چنانچه مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمتم تا بدون هیچ انتفاعی کنسرت خیابانی گسترده برای شما عزیزان اجرا کنم، شاید دلمان در کنار یکدیگر آرام گیرد…