شهردار منطقه ۸ از تداوم عملیات مرمتی و استحکام‌بخشی خانه تاریخی کلکته‌چی خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان، با اعلام خبر فوق گفت: با توجه به فرسودگی دیوارها و سقف خانه تاریخی کلکته‌چی و به منظور احیای دوباره این خانه تاریخی، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ عملیات استحکام‌بخشی و پایدارسازی این خانه تاریخی […]شهردار منطقه ۸ از تداوم عملیات مرمتی و استحکام‌بخشی خانه تاریخی کلکته‌چی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان، با اعلام خبر فوق گفت: با توجه به فرسودگی دیوارها و سقف خانه تاریخی کلکته‌چی و به منظور احیای دوباره این خانه تاریخی، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ عملیات استحکام‌بخشی و پایدارسازی این خانه تاریخی را مطابق طرح و نقشه سابق این خانه، آغاز کرده و بعد از مرمت دیوارها، سقف های تخریب شده خانه، احیا و بازسازی می شود.
وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم مرمت و نگهداری مطلوب، وضعیت خانه تاریخی کلکته‌چی نامناسب بود که عملیات مرمتی آن را طی ماه های اخیر آغاز کرده ایم که به زودی شاهد احیا و بازسازی این خانه تاریخی خواهیم بود.