توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای تداوم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر بی.آر.تی تاکنون از بیش از ۱۷۰۰ تن آسفالت استفاده شده است. به گزارش قلم پرس، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ از تداوم بهسازی آسفالت مسیر بی آرتی تبریز خبر داد:  تا امروز حدود ۱۷۰۰ تن آسفالت توسط […]توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای تداوم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر بی.آر.تی تاکنون از بیش از ۱۷۰۰ تن آسفالت استفاده شده است.

به گزارش قلم پرس، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ از تداوم بهسازی آسفالت مسیر بی آرتی تبریز خبر داد:  تا امروز حدود ۱۷۰۰ تن آسفالت توسط سازمان عمران شهرداری تبریز تهیه و توسط منطقه ۲ در طول مسی بی آرتی اجراء شده است. وی گفت: این اقدام فقط برای بهسازی مسیر بوده و می بایستی رویه آسفالتی نیز اجراء تا دوام بیشتری داشته باشد البته مطالعه کف بتنی برای طول مسیر در اولویت و دستور کار منطقه  است که امیدواریم با اجرای آن بصورت دائمی معضل مسیر بی آرتی حل شود.