لکه‌گیری و چاله‌زدائی چند مسیر پرتردد سطح حوزه شهرداری منطقه ۱ در قالب طرح “نگهداشت شهری” توسط اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری این منطقه انجام شد. به گزارش قلم پرس، در تداوم این طرح، مسیرهای خیابان عباسی،  ایده لو و کوچه‌های مشرف به این خیابان‌ها لکه‌گیری و چاله‌زدایی شد. طرح مذکور با توزیع ۲۰ تن […]لکه‌گیری و چاله‌زدائی چند مسیر پرتردد سطح حوزه شهرداری منطقه ۱ در قالب طرح “نگهداشت شهری” توسط اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری این منطقه انجام شد.

به گزارش قلم پرس، در تداوم این طرح، مسیرهای خیابان عباسی،  ایده لو و کوچه‌های مشرف به این خیابان‌ها لکه‌گیری و چاله‌زدایی شد.
طرح مذکور با توزیع ۲۰ تن آسفالت توسط اکیپ‌های خدماتی انجام و به اتمام رسید. این عملیات همچنان در محلات دیگر نسبت به اولویت‌بندی و درخواست‌های شهروندان محترم تداوم دارد.