شهردار منطقه ۱۰ تبریز از تداوم اجرای طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح حوزه منطقه خبر داد. به گزارش قلم پرس، حسن گنجی با اعلام این خبر گفت: با هدف خدمات رسانی، زیباسازی و حذف آلودگی بصری و تأمین رفاه و آسایش شهروندان،  “طرح ضربتی نگهداشت شهری” توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه که از […]شهردار منطقه ۱۰ تبریز از تداوم اجرای طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح حوزه منطقه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، حسن گنجی با اعلام این خبر گفت: با هدف خدمات رسانی، زیباسازی و حذف آلودگی بصری و تأمین رفاه و آسایش شهروندان،  “طرح ضربتی نگهداشت شهری” توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه که از ۲۲ فروردین ماه در معابر و محلات سطح حوزه آغاز شده، همچنان تداوم دارد.