تخفیف ۲۵ تا ۳۵ درصدی عوارض نوسازی و مشاغل در منطقه۹
تخفیف ۲۵ تا ۳۵ درصدی عوارض نوسازی و مشاغل در منطقه۹

تخفیف ۲۵ تا ۳۵ درصدی عوارض نوسازی و مشاغل در منطقه۹ شهردار منطقه۹ گفت: به منظور وصول کدهای درآمدی منطقه و فرهنگ سازی جهت پرداخت به موقع عوارض، طرح تخفیف عوارض نوسازی و مشاغل شهرداری منطقه۹ به مرحله اجرا درآمد. به گزارش شهریار، هادی بدری حامد با اشاره به سیاست های شهرداری جهت ارائه طرح […]
تخفیف ۲۵ تا ۳۵ درصدی عوارض نوسازی و مشاغل در منطقه۹

شهردار منطقه۹ گفت: به منظور وصول کدهای درآمدی منطقه و فرهنگ سازی جهت پرداخت به موقع عوارض، طرح تخفیف عوارض نوسازی و مشاغل شهرداری منطقه۹ به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش شهریار، هادی بدری حامد با اشاره به سیاست های شهرداری جهت ارائه طرح های تشویقی پرداخت عوارض شهری اظهارکرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز و با هدف وصول مطالبات حاصل از عوارض نوسازی، مشاغل و بهای خدمات پسماند، در عوارض پرداختی سال ۱۴۰۲، تخفیف ۳۰درصدی عوارض مشاغل(کسب و پیشه)، تخفیف ۲۵ درصدی عوارض پسماند مشاغل و تخفیف ۳۵ درصدی عوارض پسماند نوسازی، محاسبه و اعمال می شود.

شهردار منطقه ضمن تأکید بر بهره مندی همشهریان از فرصت طرح تخفیفات عوارض نوسازی و مشاغل در شهرداری منطقه۹، خاطرنشان کرد: پرداخت به موقع عوارض شهری توسط شهروندان به عنوان یکی از منابع درآمدی در شهرداری منطقه، صرف تأمین بخش قابل توجهی از هزینه های بالای نگهداشت و توسعه شهرک تازه تأسیس خاوران می شود و عدم پرداخت عوارض، شهرداری را با کمبود منابع مالی و افزایش بهای خدمات مواجه می کند که شایسته است شهروندان بعنوان صاحبان اصلی شهر، با پرداخت بموقع عوارض، شهرداری منطقه۹ را در ارائه خدمات بهینه و مطلوب یاری رسانند.

شهروندان می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه۹ و پرداخت عوارض نوسازی و مشاغل بصورت نقدی و یکجا از این تخفیفات بهره مند شوند.