خطیبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس در گفت‌وگو با میزان گفت: با توجه به اجرای تبصره۲ ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ در روستای میانده شهرستان چالوس، قلع و قمع دیوار احداثی حدود ۳هکتار زمین انجام شد. وی ادامه داد: براساس قانون، تغییرکاربری و تبدیل اراضی […]

خطیبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس در گفت‌وگو با میزان گفت: با توجه به اجرای تبصره۲ ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ در روستای میانده شهرستان چالوس، قلع و قمع دیوار احداثی حدود ۳هکتار زمین انجام شد.

وی ادامه داد: براساس قانون، تغییرکاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی ممنوع است و مردم اگر قصد احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی خود را دارند ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدامی نسبت به دریافت مجوز‌های قانونی اقدام کنند.

انتهای پیام/