سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از تشکیل دبیرخانه ساماندهی متکدیان در شهرداری خبر داد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت گرمخانه ها در سطح شهر تبریز برگزار شده بود، از تشکیل دبیرخانه ساماندهی متکدیان تبریز خبر داد.سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از تشکیل دبیرخانه ساماندهی متکدیان در شهرداری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت گرمخانه ها در سطح شهر تبریز برگزار شده بود، از تشکیل دبیرخانه ساماندهی متکدیان تبریز خبر داد.