تاکید شهید بهشتی بر لزوم تدریس زبان های قومی در مدارس + فیلم
تاکید شهید بهشتی بر لزوم تدریس زبان های قومی در مدارس + فیلم

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ویدئویی از جلسه تدوین قانون اساسی به ریاست شهید بهشتی را به اشتراک گذاشته است. مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی ویدئویی از جلسه تدوین قانون اساسی به ریاست شهید بهشتی را منتشر و نوشته است: ویدئوی ذیل شامل لحظه‌ی تصویب اصل ۱۵ قانون اساسی در مجلس تدوین قانون اساسی […]

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ویدئویی از جلسه تدوین قانون اساسی به ریاست شهید بهشتی را به اشتراک گذاشته است.

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی ویدئویی از جلسه تدوین قانون اساسی به ریاست شهید بهشتی را منتشر و نوشته است:

ویدئوی ذیل شامل لحظه‌ی تصویب اصل ۱۵ قانون اساسی در مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سؤالات نمایندگان مخالف و موافق و وعده‌های آیت الله سیدمحمد بهشتی نایب رئیس مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از نقش آفرینان اصلی انقلاب اسلامی ایران مبنی بر لزوم تدریس زبانهای قومی در مدارس و وجود رسانه هایی که تماما مختص اقوام در لحظه‌ی تصویب این اصل می‌باشد.