تامین پارکینگ برای مراکز درمانی از شاخص های اصلی تدبیر اداره شهر است
تامین پارکینگ برای مراکز درمانی از شاخص های اصلی تدبیر اداره شهر است

سرپرست اداره کل مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تبریز گفت: تامین پارکینگ های اختصاصی برای مراکز درمانی از شاخص های اصلی تدبیر اداره شهر است اما کمتر در هیاهوی بحران ترافیک و حمل و نقل و آلودگی هوا نمود پیدا کرده است. به گزارش قلم پرس به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافیک […]

سرپرست اداره کل مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تبریز گفت: تامین پارکینگ های اختصاصی برای مراکز درمانی از شاخص های اصلی تدبیر اداره شهر است اما کمتر در هیاهوی بحران ترافیک و حمل و نقل و آلودگی هوا نمود پیدا کرده است.

به گزارش قلم پرس به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، سیاوش مکانی با تایید افزایش ترافیک و نبود جای پارک برای مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی، اظهار کرد: با دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهاد های ذیربط مذاکراتی داشتیم که برای ایجاد کاربری های جدید از شهرداری استعلام بگیرند تا شرایط معابر پیرامون طرح مورد نظر با توجه به میزان تقاضای مراجعه کنندگان بررسی و در راستای کاهش معضلات گام های اساسی برداشته شود.وی ادامه داد: هم اکنون تامین پارکینگ های اختصاصی برای مراکز درمانی از شاخص های اصلی تدبیر اداره شهر است اما کمتر در هیاهوی بحران ترافیک و حمل و نقل و آلودگی هوا نمود پیدا کرده است.

مکانی عنوان کرد: این در حالی است که مشکل کمبود پارکینگ در اطراف مراکز درمانی، تجاری و اداری مربوط به دیروز و امروز نیست، بلکه شهروندان تبریزی سال‌های سال است که آن را تحمل می‌کنند که امیدواریم با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی با دانشگاه علوم پزشکی تبریز این معضل نیز برطرف شود و در نهایت با تامین فضای کافی و مناسب برای پارک خودروها به حل معضل ترافیک کمک شود.

گفتنی است؛ یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در سطح شهر تبریز وجود دارد، توزیع نامناسب کاربری های پرتقاضا است که متأسفانه نهادهای دولتی و عمومی بدون اخذ استعلام از شهرداری، اقدام به توسعه زیرساخت های خود می کنند و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان به وجود می آورند که این مشکلات در ارتباط با کاربری های درمانی، آموزشی و خدماتی بیشتر ملموس است و با تغییر کاربری و با ایجاد کاربری بدون لحاظ مطالعات عوارض جریان ترافیک معابر اطراف آنها دچار اختلال ترافیک می شود