بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم با مشارکت شهرداری تبریز توسط پایگاه مقاومت وانجمن اسلامی مسجد جامع حکم آباد در این مسجد برگزار می‌شود. به گزارش قلم پرس، در این مسابقات رشته حفظ در سه مقطع ۱۰ جزء، ۲۰جزء و کل قرآن و همچنین رشته قرائت و مفاهیم نیز برای […]بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم با مشارکت شهرداری تبریز توسط پایگاه مقاومت وانجمن اسلامی مسجد جامع حکم آباد در این مسجد برگزار می‌شود.

به گزارش قلم پرس، در این مسابقات رشته حفظ در سه مقطع ۱۰ جزء، ۲۰جزء و کل قرآن و همچنین رشته قرائت و مفاهیم نیز برای دو رده سنی پایین و بالای ۱۶سال برگزار می‌شود.