رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز را اقدامی تخصصی دانست. به گزارش قلم پرس، حکیمه غفوری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: احیای سازمان ورزش اقدامی تخصصی است که در این زمینه کارها را به خوبی پیش می‌برد. رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز را اقدامی تخصصی دانست.

به گزارش قلم پرس، حکیمه غفوری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: احیای سازمان ورزش اقدامی تخصصی است که در این زمینه کارها را به خوبی پیش می‌برد.