بهسازی هفتگی ۲۰ پارک در راستای اجرای طرح نگهداشت شهری
بهسازی هفتگی ۲۰ پارک در راستای اجرای طرح نگهداشت شهری

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از تداوم اجرای طرح نگهداشت شهری ویژه رفع نواقص و بهسازی کامل پارک‌ها خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی با اشاره به لزوم آماده‌سازی مستمر و مناسب بوستان‌ها و پارک‌های سطح شهر جهت استفاده همشهریان خاطرنشان کرد: فضاهای سبز شهری به ویژه بوستان‌ها، ویترین و زیبایی هر شهری محسوب می‌شوند و در همین راستا طی اجرای طرح نگهداشت شهری ویژه رفع نواقص پارک‌ها، کلیه موارد و مشکلات بوستان‌های شهری، حل و این اماکن تحت بهسازی کامل قرار می‌گیرند.

وی رسیدگی کلی به وضعیت پارک‌های سطح شهر را از اهداف کلی این طرح برشمرد و بر بهسازی کامل هر هفته ۲۰ پارک در سطح شهر تبریز توسط نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز خبر داد.

امجدی ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامه زمانبندی شده و تا پایان سال، کلیه بوستان‌ها و پارک‌های سطح شهر تبریز طی اجرای طرح نگهداشت شهری مورد بهسازی کامل قرار می‌گیرند.

انتهای پارک/