اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در دیدار با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب تبریز در زمینه مدیریت شهر تاکید کردند. به گزارش قلم پرس، منصور مرادلو رئیس شورای اسلامی شهر زنجان صبح امروز در جلسه مشترک شهردار و اعضای شورای شهر تبریز با شهردار و اعضای شورای شهر […]اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در دیدار با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب تبریز در زمینه مدیریت شهر تاکید کردند.

به گزارش قلم پرس، منصور مرادلو رئیس شورای اسلامی شهر زنجان صبح امروز در جلسه مشترک شهردار و اعضای شورای شهر تبریز با شهردار و اعضای شورای شهر زنجان اظهار کرد: زنجان اشتراکات فرهنگی قابل توجهی با آذربایجان شرقی و تبریز دارد که از جمله می‌توان به زبان و منافع اقتصادی مشترک اشاره کرد.