بهره‌برداری از پل عابر کلانتر باغی پیش‌درآمد تملک خانه کلانتر باشد
بهره‌برداری از پل عابر کلانتر باغی پیش‌درآمد تملک خانه کلانتر باشد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: پل احداث شده مقابل خانه کلانتر اقدام خوبی بوده استکه امیدوارم این پل مقدمه‌ای برای تملک این خانه باشد. به گزارش قلم پرس، فریدون بابایی‌اقدم عصر امروز در آیین بهره‌برداری از هفت پروژه عمرانی خدماتی شهرداری منطقه ۱ تبریز اظهار کرد: موضوعی که دغدغه شورای […]رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: پل احداث شده مقابل خانه کلانتر اقدام خوبی بوده استکه امیدوارم این پل مقدمه‌ای برای تملک این خانه باشد.

به گزارش قلم پرس، فریدون بابایی‌اقدم عصر امروز در آیین بهره‌برداری از هفت پروژه عمرانی خدماتی شهرداری منطقه ۱ تبریز اظهار کرد: موضوعی که دغدغه شورای ششم از روزهای اول بود، راه‌اندازی خزانه متمرکز بود.  

وی افزود: امیدوارم به مرور زمان نواقصات خزانه متمرکز برطرف شود و کلیه هزینه و درآمد شهرداری یکپارچه شود و تمام ۲۵ هزار  هکتار را به یک چشم ببینیم.  

بابایی تأکید کرد: تمامی مناطق شهر  باید به صورت یکسان از منابع و خدمات بهره‌مند شوند.