امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱ یکدوره کارگاه پیشگیری از اعتیاد را در پارک بانوان شمس تبریزی برگزار کرد. به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی اجتماعی این منطقه در راستای اهداف خود مبنی بر آشنائی خانواده‌های سطح منطقه با آسیب‌های اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای پیشگیری و رفع آنها، اقدام به برگزاری کارگاه‌های مختلف در […]امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱ یکدوره کارگاه پیشگیری از اعتیاد را در پارک بانوان شمس تبریزی برگزار کرد.

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی اجتماعی این منطقه در راستای اهداف خود مبنی بر آشنائی خانواده‌های سطح منطقه با آسیب‌های اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای پیشگیری و رفع آنها، اقدام به برگزاری کارگاه‌های مختلف در این حوزه کرده که بخش عمده‌ای از آن در بین خانواده‌ها و به ویژه مادران خانواده صورت می‌گیرد.
بر همین اساس، یکدوره کارگاه پیشگیری از اعتیاد با حضور کارشناسان امر و روانشناسان و خانواده ها در پارک بانوان شمس تبریزی برگزار و در پایان کارگاه نسبت به دغدغه‌های خانواده‌ها، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.