به گزارش شهریار، این ویژه برنامه با همکاری شهرداری منطقه ۸، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و انجمن خوشنویسی تبریز در رده ی فوق ممتاز برگزار شده و اساتید خوش نویسی تبریز به ارائه و نمایش اثر خوش نویسی خویش پرداختند.شایان ذکر است،در این همایش به ۳۷ اثر برتر این همایش لوح های تقدیر از طرف شهرداری […]

به گزارش شهریار، این ویژه برنامه با همکاری شهرداری منطقه ۸، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و انجمن خوشنویسی تبریز در رده ی فوق ممتاز برگزار شده و اساتید خوش نویسی تبریز به ارائه و نمایش اثر خوش نویسی خویش پرداختند.
شایان ذکر است،در این همایش به ۳۷ اثر برتر این همایش لوح های تقدیر از طرف شهرداری تبریز اعطا و مقرر شد آثار منتخب در قالب نمایشگاه خوشنویسی رد خون در موزه بازار به نمایش گذاشته شود.