جلسه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز امروز با حضور مالک هولدینگ دریک پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر برگزار شد. به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی، سرپرست شهرداری تبریز در این جلسه اظهار کرد: باور ما این است که برای پیشرفت و توسعه شهرمان، باید از توانمندی‌های سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف بهره بگیریم و پروژه‌های مفید تعریف کنیم.جلسه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز امروز با حضور مالک هولدینگ دریک پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی، سرپرست شهرداری تبریز در این جلسه اظهار کرد: باور ما این است که برای پیشرفت و توسعه شهرمان، باید از توانمندی‌های سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف بهره بگیریم و پروژه‌های مفید تعریف کنیم.