برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با یک ساعت تاخیر
برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با یک ساعت تاخیر

بدنبال بارش برف ، برودت هوا و یخبندان در مسیر های مواصلاتی استان آذربایجان شرقی کلیه امتحانات واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی استان با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی بدنبال بارش برف ، برودت هوا و یخبندان در مسیر های مواصلاتی استان آذربایجان شرقی و احتمال بروز حوادث ناگوار در مسیرهای منتهی به دانشگاه کلیه امتحانات واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی استان در شیفت صبح روز شنبه ۲۸ دیماه ۹۸ با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

🔴 بدین ترتیب امتحان ساعت ۸:۳۰ در ساعت ۹:۳۰ و
امتحان ساعت ۱۱ در ساعت ١٢ برگزار خواهد شد.