برپایی نمایشگاه لوگوی " نشان های تجاری " در بستان آباد
برپایی نمایشگاه لوگوی " نشان های تجاری " در بستان آباد

نمایشگاه لوگو با عنوان ” نشان های تجاری ” آثار ابوالفضل مونس خواه در بستان آباد افتتاح شد. نمایشگاه لوگو با عنوان ” نشان های تجاری ” آثار ابوالفضل مونس خواه در محل مجتمع فرهنگی و هنری بستان آباد افتتاح شد. در این نمایشگاه تعداد۳۲ اثر از آثار ابوالفضل مونس خواه هنرمند تبریزی به نمایش […]نمایشگاه لوگو با عنوان ” نشان های تجاری ” آثار ابوالفضل مونس خواه در بستان آباد افتتاح شد.

نمایشگاه لوگو با عنوان
” نشان های تجاری ” آثار ابوالفضل مونس خواه در محل مجتمع فرهنگی و هنری
بستان آباد افتتاح شد
.

در این نمایشگاه تعداد۳۲ اثر
از آثار ابوالفضل مونس خواه هنرمند تبریزی به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه یاد شده با همکاری
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیتان آباد برپا شده است.