برف و یخبندان مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی را تعطیل کرد
برف و یخبندان مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا مدارس برخی از نقاط آذربایجان شرقی تعطیل اعلام شد. به گزارش قلم_پرس، بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان فردا شنبه  ۲۹ دی ۹۷ در بخشهای #خواجه و #کاغذکنان کلیه مدارس دوره های […]

به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا مدارس برخی از نقاط آذربایجان شرقی تعطیل اعلام شد.

به گزارش قلم_پرس، بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان فردا شنبه  ۲۹ دی ۹۷

در بخشهای #خواجه و #کاغذکنان کلیه مدارس دوره های تحصیلی  روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

در بخش#مهربان مدارس دوره پیش دبستانی تعطیل و  مدارس  سایر دوره های تحصیلی  روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

در بخش#ترکمانچای مدارس دوره پیش دبستانی تعطیل و  مدارس  سایر دوره های تحصیلی  روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند 

کرد.

در نواحی پنجگانه #تبریز کلیه مدارس دوره های تحصیلی  روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد. 

در مناطق#اسکو و شهرجدید سهند# ایلخچی#خسروشاه کلیه مدارس دوره های تحصیلی (روستایی و شهری) در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد. 

در منطقه#عجب شیر، مدارس پیش دبستانی (روستایی و شهری) در شیفت صبح تعطیل و مدارس ابتدایی با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد. همچنین در مسیر قلعه چای این منطقه مدارس متوسطه با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت می کنند. 

در حال تکمیل….