مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: جلسه شورای سرمایه‌گذاری استان در خصوص بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری شهری مراغه جهت حضور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه اقتصاد شهری برگزار شد. به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی با اعلام این خبر گفت: جهت حضور موفق شهرهای مختلف استان در همایش مردادماه فرصت‌های سرمایه […]مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: جلسه شورای سرمایه‌گذاری استان در خصوص بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری شهری مراغه جهت حضور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه اقتصاد شهری برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی با اعلام این خبر گفت: جهت حضور موفق شهرهای مختلف استان در همایش مردادماه فرصت‌های سرمایه گذاری استان، جلسات منظم در محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در حال انجام است.