به گزارش قلم پرس، حسن گنجی با اشاره به اهتمام جدی و نظارت دقیق در ساخت و سازهای سطح حوزه منطقه ۱۰ گفت: هر گونه عملیات فیزیکی در سطح منطقه، باید ضابطه‌مند و شفاف باشد، در غیر این صورت، عوامل منطقه ۱۰ با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز برخورد جدی و قانونی خواهند کرد. وی […]

به گزارش قلم پرس، حسن گنجی با اشاره به اهتمام جدی و نظارت دقیق در ساخت و سازهای سطح حوزه منطقه ۱۰ گفت: هر گونه عملیات فیزیکی در سطح منطقه، باید ضابطه‌مند و شفاف باشد، در غیر این صورت، عوامل منطقه ۱۰ با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز برخورد جدی و قانونی خواهند کرد.

وی با تاکید بر رعایت مباحث ایمنی در ساخت و سازها گفت: عدم توجه متخلفان ساختمانی به مسائل ایمنی و جان و مال مردم در ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از موضوعاتی است که مورد توجه مدیریت شهری منطقه ۱۰  قرار دارد و با آن ها با قاطعیت برخورد می‌شود.

گنجی لزوم اخذ پروانه ساخت واحد ساختمانی از شهرداری قبل از هر اقدامی و ساخت و ساز مطابق مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی صادره را مورد تأکید قرار داده و هشدار داد: اکیدا توصیه می‌شود سازندگان واحدهای ساختمانی به این مهم توجه کافی و وافی داشته باشند و رعایت مجدانه قانون ‌را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند چرا که در غیر این صورت به عنوان تخلف قابل پیگرد قانونی بوده و با ممانعت شهرداری منطقه مواجه و سرمایه آنها به هدر خواهد رفت.

سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ یادآور شد: در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و مازاد بر پروانه که موجب افزایش خطرپذیری به لحاظ عدم رعایت اصول فنی، شهرسازی، استحکام بنا، ایمنی ساختمان و… انجام می‌شود، به شهروندان توصیه می‌شود در خصوص اخذ استعلامات از شهرداری قبل از خریداری هرگونه ملک حتما از شهرداری منطقه استعلامات قانونی را اخذ کنند تا ضرر و زیانی متوجه آنها نشود.