بابک دانش پناه مدیرعامل سازمان طی جلسه‌ای با مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در محل وزارت کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.  به گزارش قلم پرس، در این جلسه دانش پناه مدیر عامل سازمان عینالی گزارشی جامع  از روند فعالیت‌ها، برنامه‌های توسعه بخشی، موقعیت جغرافیایی و امورات زیرساختی تفرجگاه عینالی ارائه کرد.بابک دانش پناه مدیرعامل سازمان طی جلسه‌ای با مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در محل وزارت کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

 به گزارش قلم پرس، در این جلسه دانش پناه مدیر عامل سازمان عینالی گزارشی جامع  از روند فعالیت‌ها، برنامه‌های توسعه بخشی، موقعیت جغرافیایی و امورات زیرساختی تفرجگاه عینالی ارائه کرد.