با احتکار، گران فروشی، عدم عرضه و کم فروشی باید قاطعانه برخورد شود
با احتکار، گران فروشی، عدم عرضه و کم فروشی باید قاطعانه برخورد شود

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در توزیع مایحتاج ضروری مردم باید عدالت رعایت شده و با احتکار؛ گران فروشی، عدم عرضه و کم فروشی از سوی دستگاه های مسئول قاطعانه برخورد شود.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی: ضرورت نظارت هوشمند بر چرخه تولید و مصرف برای پیشگیری تضییع حقوق عامه

ضرورت نظارت هوشمند بر چرخه تولید و مصرف برای پیشگیری تضییع حقوق عامه
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: نظارت هوشمند و هدفمند از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده می تواند نقش به سزایی در جلوگیری از سوء استفاده سودجویان داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بابک محبوب علیلو در دهمین نشست ستاد کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی با تاکید بر ضرورت تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: در توزیع مایحتاج ضروری مردم باید عدالت رعایت شده و با احتکار؛ گران فروشی، عدم عرضه و کم فروشی از سوی دستگاه های مسئول قاطعانه برخورد شود.
وی با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از تحریم های استکبار جهانی و تبعات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا افزود: متاسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از شرایط موجود و تحمیل فشار مضاعف بر مردم به دنبال منافع خود هستند.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و تضییع حقوق عامه و بیت المال، تعامل دستگاه های متولی امر با مراجع نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی جزء ضرورتهاست.
وی تاکید کرد: نظارت هوشمند و هدفمند در چرخه تولید، توزیع و عرضه در بازار و دسترسی به سامانه جامع انبارها و رصد روزانه آن می تواند نقش به سزایی در جلوگیری از سوء استفاده سودجویان باشد.