بالن‌سواری خانواده‌ها در ورودی جلفا – گیت قره‌بورون
بالن‌سواری خانواده‌ها در ورودی جلفا – گیت قره‌بورون

بالن‌سواری خانواده‌ها در ورودی جلفا – گیت قره‌بورون  بالن‌سواری خانواده‌ها در ورودی جلفا – گیت قره‌بورون از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب روزهای هفدهم و هجدهم شهریورماه  


بالن‌سواری خانواده‌ها در ورودی جلفا – گیت قره‌بورون

 بالن‌سواری خانواده‌ها در ورودی جلفا – گیت قره‌بورون

از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب روزهای هفدهم و هجدهم شهریورماه