یعقوب هوشیار شهردار تبریز، در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، بالاترین رأی را به بدست آورد. به گزارش قلم پرس، هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور صبح امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد و یعقوب هوشیار با ۲۲ رأی  به عنوان […]یعقوب هوشیار شهردار تبریز، در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، بالاترین رأی را به بدست آورد.

به گزارش قلم پرس، هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور صبح امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد و یعقوب هوشیار با ۲۲ رأی  به عنوان نماینده شهرداران کشور انتخاب شد.