بازدید معاونت سازمان پدافند غیرعامل ایران از منطقه آزاد ارس
بازدید معاونت سازمان پدافند غیرعامل ایران از منطقه آزاد ارس

بازدید معاونت سازمان پدافند غیرعامل ایران از منطقه آزاد ارس مصطفی طزری سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور ظهر دوشنبه با حضور در منطقه آزاد ارس از زیرساخت‌های پدافندی این منطقه بازدید کرد.


بازدید معاونت سازمان پدافند غیرعامل ایران از منطقه آزاد ارس

مصطفی طزری سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور ظهر دوشنبه با حضور در منطقه آزاد ارس از زیرساخت‌های پدافندی این منطقه بازدید کرد.