بازدید فرماندار تبریز از عملیات تعریض جاده ورودی باغ معروف
بازدید فرماندار تبریز از عملیات تعریض جاده ورودی باغ معروف

فرماندار تبریز در بازدید میدانی از پروژه تعریض جاده ورودی روستای باغ معروف، دستور لازم برای رفع موانع و تسریع در انجام پروژه را صادر کرد.


فرماندار تبریز در بازدید میدانی از پروژه تعریض جاده ورودی روستای باغ معروف، دستور لازم برای رفع موانع و تسریع در انجام پروژه را صادر کرد.