بازدید فرماندار  اهر از نانوایی های سطح شهر
بازدید فرماندار  اهر از نانوایی های سطح شهر

فرماندار اهر به همراه رئیس اداره غله و بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف در راستای ارزیابی کیفیت پخت و قیمت نان، اختصاص سهمیه آرد و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها، از چند نانوایی در سطح شهر اهر بازدید کرد. ابوالفضل غنی زاده در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و پخت نان و […]


فرماندار اهر به همراه رئیس اداره غله و بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف در راستای ارزیابی کیفیت پخت و قیمت نان، اختصاص سهمیه آرد و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها، از چند نانوایی در سطح شهر اهر بازدید کرد.

ابوالفضل غنی زاده در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و پخت نان و بهداشت نانوایی ها تاکید کرد و گفت: بایستی دستگاههای ذیربط بصورت مداوم و روزانه بر چگونگی ارائه خدمات نانوایی ها جهت رضایتمندی مردم؛ بازرسی و نظارت داشته باشند.

وی افزود : امروز بیش از ۱۰ واحد نانوایی در سطح شهر مورد بازرسی قرار گرفت که برای ۱ واحد لواش پزی متخلف بدلیل عدم پخت و عرضه نان بی کیفیت و عدم رعایت مسائل و موازین بهداشتی، تذکرات کتبی و ۱ واحد بربری پزی و ۱ واحد سنگگ پزی به علت عرضه نان باکیفیت و رضایت مندی مردمی افزایش سهمیه آرد تخصیص داده شد.

رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان اهر از کشف و ضبط بیش از ۲۰ تن آرد قاچاق و احتکارشده در این شهر خبر داد و گفت : طی بازدیدها و بازرسی هایی که صورت گرفت ۲۰ تن و ۸۰۰ کیلوگرم  آرد قاچاق و احتکار شده کشف و ضبط و پرونده جهت رسیدگی به «مراجع قضایی» ارجاع شد.