بازدید فرماندار آذرشهر از کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی در روستای خراجو
بازدید فرماندار آذرشهر از کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی در روستای خراجو

فرماندار آذرشهر از کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی واقع در روستای خراجو از توابع بخش مرکزی بازدید کرد. محمودیان در این بازدید توسعه کارگاه های فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را ضروری دانست و گفت: توسعه این واحدها ضمن ایجاد و ثتبیت اشتغال و در آمدزایی موجب مهاجرت معکوس روستائیان خواهد شد. ماهری، بخشدار مرکزی […]


فرماندار آذرشهر از کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی واقع در روستای خراجو از توابع بخش مرکزی بازدید کرد.

محمودیان در این بازدید توسعه کارگاه های فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی را ضروری دانست و گفت: توسعه این واحدها ضمن ایجاد و ثتبیت اشتغال و در آمدزایی موجب مهاجرت معکوس روستائیان خواهد شد.

ماهری، بخشدار مرکزی آذرشهر از حمایت بخشداری و ۲۷ دهیاری بخش مرکزی برای جلب سرمایه گذار در راستای رونق تولید و توسعه اشتغال روستایی بالاخص کشاورزی و صنایع مرتبط خبر داد و گفت: فعالیت کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی در خراجو موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایی خانوارهای منطقه شده و می تواند الگوی خوبی برای سرمایه گذاری در سایر روستاها باشد.

صادقی مالک و مدیر کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی، ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص مراحل ایجاد این کارگاه از حمایت های مستمر آقای ماهری بخشدار محترم مرکزی در راستای تسهیل و تسریع در احداث ساختمان و راه اندازی این کارگاه قدردانی کرد.