بازدید سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از منطقه ۷ تبریز
بازدید سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از منطقه ۷ تبریز

عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از منطقه ۷ تبریز بازدید کرده و در جریان فعالیت‌ها و پروژه‌های در دست اقدام شهرداری این منطقه در حوزه ترافیک قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری شهردار منطقه ۷ تبریز در جریان این بازدید با اشاره به بار ترافیکی بالا در این منطقه […]عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از منطقه ۷ تبریز بازدید کرده و در جریان فعالیت‌ها و پروژه‌های در دست اقدام شهرداری این منطقه در حوزه ترافیک قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری شهردار منطقه ۷ تبریز در جریان این بازدید با اشاره به بار ترافیکی بالا در این منطقه با توجه به واقع شدن مسیرهای ترانزیتی و شهرک‌های صنعتی در این حوزه، اجرای طرح‌های ترافیکی برای رفع گره‌های ترافیکی منطقه را ضروری دانست.
وی، اجرای طرح اصلاح مسیر جاده قدیم وادی رحمت برای رفع بار ترافیکی ورودی و خروجی این مسیر را یکی از نخستین اقدامات صورت گرفته در بحث عمرانی و ترافیکی عنوان کرد.
یاسین بجانی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از مسیرگشایی خیابان شهید سعیدی و جاده قدیم وادی رحمت بازدید کرده و در جریان عملیات این دو پروژه قرار گرفت.