سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهردار تبریز به همراه شهردار منطقه ۵ از پروژه‌های عمرانی سطح حوزه بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در این بازدید در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا در شرق تبریز قرار گرفت.سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهردار تبریز به همراه شهردار منطقه ۵ از پروژه‌های عمرانی سطح حوزه بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در این بازدید در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا در شرق تبریز قرار گرفت.