بارش برف مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی را تعطیل کرد
بارش برف مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

بارش سنگین برف و کولاک و برودت شدید هوا مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به گزارش قلم پرس طبق اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف و کولاک و برودت شدید هوا  فردا یکشنبه ۱۵دیماه ۹۸ در چاراویماق کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و در مدارس شهری دوره های استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه تعطیل و دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد و امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش نظرکهریزی کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و در مدارس شهری دوره های استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود. ضمنا امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه بستان آباد کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه هشترود کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و در مدارس شهری دوره های استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش تیکمه داش کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در مناطق سراب ، هریس و بخش خواجه مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در اسکو وشهرجدید سهند و بخشهای ایلخچی و خسروشاه  مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در منطقه ملکان، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

در بخش مهربان مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

در منطقه عجب شیر کلیه مدارس در تمامی دوره های تحصیلی روستاهای ینگجه، باراز، قوزلجه، یایچی، آلمالو، هرگلان و چهاربرود تعطیل خواهد بود.

🔹امتحانات نهایی واحد ماندگان پایه دوازدهم شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

مدارس مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدائی و استثنائی و متوسطه دوره اول در نواحی پنجگانه کلانشهر تبریز (شهری و روستایی )در شیفت صبح تعطیل خواهد بود.