بارش برف برای سومین روز مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد
بارش برف برای سومین روز مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا شنبه 30 دیماه 98 مدارس برخی از نقاط آذربایجان شرقی تعطیل شد

به گزارش قلم پرس بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا فردا ۲ شنبه ۳۰ دیماه ۹۸

🔴 در منطقه #هشترود
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔴 در بخش #نظرکهریزی
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و مدارس شهری با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 در منطقه #مراغه
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

🔴  #تیکمه داش
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔼احتمال بروزرسانی این اطلاعیه در صورت اعلام تعطیلی از مناطق استان وجود دارد

🔴 #سراب (اصلاحیه )
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔴 #چاراویماق
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #بستان آباد
مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔴 #مهربان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔴 #آذرشهر و #گوگان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔴 #کندوان
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

🔴 #مرند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #صوفیان
کلیه مدارس در تمامی دوره های تحصیلی دهستان رودقات تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی سایر مناطق روستایی و شهری تعطیل و مدارس ابتدایی، دوره اول و دوم در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #ایلخچی
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #نواحی پنجگانه تبریز(اصلاحیه)
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شیفت صبح تعطیل و سایر مدارس دایر خواهند بود.

🔴 #هریس
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #خسروشاه
مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #اسکووشهرجدیدسهند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴#خواجه
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

🔴 #عجبشیر
مدارس استثنایی، پیش دبستانی شهری و روستایی صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.