اینکه کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی شود
اینکه کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی شود

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به فسخ حدود ۴۰ قرارداد در پرونده املاک نجومی گفت: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران […]

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به فسخ حدود ۴۰ قرارداد در پرونده املاک نجومی گفت: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال ۹۶ و درخواست وزارت علوم در این خصوص، اظهار کرد: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

دولت آبادی گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

این مقام قضایی ادامه داد: اولاً حوادث دی سال ۹۶ تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. پس اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند بلکه ریخته‌اند در خیابان و آتش زده اند و شعارهای ساختارهای شکنانه داده اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است که اینها فرصت اعتراض دارند. بجای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاً قصد مجرمانه نداشتند، می تواند کمک کند اما به نظر من بجای فضاسازی های متعدد و بجای اینکه بگویند اصلاً شرکت در  تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارسات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به آنها توجه می کند.

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت گفته برای آقای سیف و و ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقا مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره پرونده فساد در شهرداری تهران اظهار کرد: در ارتباط با شهرداری پرونده های زیادی به ما ارجاع می شود و این الزماً به معنی پذیرش فساد نیست.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: حتی در دوره شهردار اسبق نیز پرونده هایی می آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه حدود ۸۰ پرونده که ظرف چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، اتخاذ تصمیم شده است، اضافه کرد: اگر منظور شما پرونده املاک نجومی است باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود ۴۰ قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم.

دادستان تهران افزود: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است.

دولت آبادی توضیح داد: حدود ۷ میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.

 دادستان تهران اضافه کرد: در این پرونده در ارتباط با مدیران که ۱۰ تا ۱۱ نفر هستند، هنوز تصمیم گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.

وی گفت: در دوره نجفی شهردار سابق، حدود ۱۲ پرونده به دادستانی تهران ارجاع شده است که تمام این پرونده در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواستیم.

دولت آبادی ادامه داد: پرونده های مالی عمدتاً کار کارشناسی نیاز دارد و اگر رسانه ها فکر می کنند به صرف یک اعلام شکایت می شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعاً این طور نیست. تمام مسائل مالی چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور به شعبات بازپرسی ارجاع شده اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: بنابراین در دوره شهرداری سابق ۱۲ پرونده ارجاع شده که در دست رسیدگی است؛ مرتب در رسانه ها می گویند که این پرونده ها رسیدگی نمی شود در حالی که این طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص هایی دارد. اولاً شاکی باید بیاید و توضیح بدهد؛ ثانیاً باید برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه ها رخ داده است یا خیر و ثالثاً باید متهمان بیایند و توضیح بدهند، همان کاری که در پرونده املاک شهرداری انجام شد. بنابراین از این رسانه ها مطالبه می کنند ما ناراحت نیستیم بلکه خوشحال هم می شویم اما یک فرصت معقولی به ما بدهند زیرا رسیدگی ظرف دو الی سه ماه واقعاً فرصت کمی است.

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ملک سعدآباد آقای ولایتی به عنوان تصرف غیرقانونی در دادستانی در حال بررسی است یا خیر اظهار کرد: خیر؛ آقای ولایتی ملک را خریده از خود او سوال کنید.