ایجاد سازمان بازآفرینی شهری جزو اولویت های آتی شورا است
ایجاد سازمان بازآفرینی شهری جزو اولویت های آتی شورا است

نائب رئیس کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسلامی کشور گفت: ایجاد سازمان عمران و بازآفرینی شهری با اولویت ایفای نقش در این حوزه ها جزو اولویت های ماه های آتی شورای شهر تبریز است.

به گزارش قلم پرس، فریدون بابایی اقدم در خصوص سفر دو روزه خود به مشهد و بازدید از مناطق ناکارآمد این شهر اظهار کرد: سفر به شهرهای دیگر کشور و مشاهده وضعیت موجود بافت های شهری و نحوه مواجهه مدیریت های شهری با آن علاوه بر مبادله و انتقال تجربیات موفق شهری، اطلاعات کاملی را از گونه شناسی بافت های شهری، خاصه بافت های ناکارآمد، غیررسمی و حاشیه شهری و ویژگی های منحصر بفرد آنها در شهرها آشکار می کند.

او ادامه داد: مناطق حاشیه نشین شهر تبریز، به دلایل متعدد از جمله فقر بسیار شدید و بیکاری مفرط ساکنان، مالکیت اغلب غیررسمی، تفکیک های غیراصولی، ساخت و سازهای غالبا فاقد مجوز و بویژه شرایط توپوگرافیکی و توسعه دره تپه ای موسوم به توسعه دامنه ای و نهایتا وضعیت بسیار محضر بفرد تکتونیکی و قرار گرفتن در مجاورت خط گسل و آسیب پذیری بسیار زیاد ناشی از این امر، یکی از بدترین اشکال حاشیه نشینی ایران است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: از این رو در هرگونه برنامه و سیاست اجرایی کشور در خصوص مواجهه با بافت های نیازمند بازآفرینی بویژه حاشیه نشینی، شهر تبریز و ساماندهی بافت های مسئله دار شهری آن باید در اولویت قرار گرفته و از منابع ملی و ظرفیت های آن بیشترین میزان را بهره مند شود و امکانات و ظرفیت های استانی و شهری هم در اختیار پروژه های این حوزه قرار گیرد.

او ایجاد سازمان عمران و بازآفرینی شهری با اولویت ایفای نقش در این حوزه ها را جزو اولویت های ماه های آتی شورای شهر تبریز دانست و گفت: در این راستا، ضمن تلاش برای ایجاد خزانه متمرکز شهرداری در طی سال ۹۹، سعی می کنیم در بودجه سال آتی در راستای عمل به بند ۲ از ماده ۸۰ قانون شوراها و همچنین بند ۲۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، در زمینه رفع معضل  بدمسکنی در مناطق حاشیه نشین شهری تبریز قدم های جدی برداریم‌.