با همت تلاشگران حوزه فضای سبز شهری منطقه ۹، حفظ فضای سبز این منطقه در حال اجرا است. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار این منطقه اظهار کرد: در راستای حفظ و نگهداری فضاهای سبز سطح حوزه، در بازدید میدانی کارشناسان حوزه فضای سبز شهری منطقه ۹ و احصای موارد ضروری جهت احیای این فضاها، […]با همت تلاشگران حوزه فضای سبز شهری منطقه ۹، حفظ فضای سبز این منطقه در حال اجرا است.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار این منطقه اظهار کرد: در راستای حفظ و نگهداری فضاهای سبز سطح حوزه، در بازدید میدانی کارشناسان حوزه فضای سبز شهری منطقه ۹ و احصای موارد ضروری جهت احیای این فضاها، ایجاد و اصلاح تشتک و هرس درختان و درختچه‌ها، توسط سبزبانان این منطقه در حال اجرا است.