اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرائی این منطقه در سال ۱۴۰۰ اقدام به امحاء ۲۵۰۰ مورد دیوار نوشته در سطح منطقه‌ کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های خدمات شهری در راستای ایجاد زیباسازی و حذف زوائد بصری و آرام‌سازی بصری معابر، اقدام به اجرای طرح امحاء تمامی دیوار نوشته‌های سطح این منطقه کردند. این اقدام پس […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرائی این منطقه در سال ۱۴۰۰ اقدام به امحاء ۲۵۰۰ مورد دیوار نوشته در سطح منطقه‌ کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های خدمات شهری در راستای ایجاد زیباسازی و حذف زوائد بصری و آرام‌سازی بصری معابر، اقدام به اجرای طرح امحاء تمامی دیوار نوشته‌های سطح این منطقه کردند.
این اقدام پس از بررسی کارشناسان و تذکر به بانیان امر و اخطار کتبی به تعدادی از آنها انجام و سریعاً توسط اکیپ‌های نواحی سه گانه منطقه اجرائی و حدود ۲۵۰۰ مورد از دیوار نوشته‌ها امحاء و زیباسازی شد.
شایان ذکر است زیباسازی معابر سطح منطقه یکی از طرح‌هائی است که در دست اجرای معاونت خدمات شهری قرار گرفته و همچنان تداوم خواهد داشت.