به گزارش قلم پرس، فاضل نادری امروز در آیین رونمایی از سامانه جامع هوشمند حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز اظهار کرد: تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها تاکنون اجازه نداده بود که اقدامات این سازمان هوشمند شود اما با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز، امکان هوشمند شدن […]

به گزارش قلم پرس، فاضل نادری امروز در آیین رونمایی از سامانه جامع هوشمند حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز اظهار کرد: تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها تاکنون اجازه نداده بود که اقدامات این سازمان هوشمند شود اما با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز، امکان هوشمند شدن این اقدامات فراهم شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل سازمان تا امروز که حدود پنج سال است، در حدود ۱۵ هزار دستگاه خودروی باری ساماندهی شده و رانندگان آنها آموزش دیده و برایشان گواهینامه صادر شده است.
نادری عنوان کرد: همه این اقدامات که تا امروز بصورت کاغذی و دستی صادر می‌شد، اکنون با رونمایی از سامانه جامع هوشمند حمل و نقل بار، بصورت سامانه ای انجام می شود.