نقطه ی اقتراق بین اقتصاد اسلامی وغیر اسلامی در هدف است که هدف اقتصاد اسلامی تقرب الی الله وابتغاء مرضاه الله است ولی هدف اقتصاد غیر اسلامی عدم استقلال اقتصادی وکاهش انگیزه ی کار وتلاش است. در قران به تربیت اقتصادی و لزوم رشد عقل اقتصادی واین که باید این مهم در دست افراد صالح […]

نقطه ی اقتراق بین اقتصاد اسلامی وغیر اسلامی در هدف است که هدف اقتصاد اسلامی تقرب الی الله وابتغاء مرضاه الله است ولی هدف اقتصاد غیر اسلامی عدم استقلال اقتصادی وکاهش انگیزه ی کار وتلاش است. در قران به تربیت اقتصادی و لزوم رشد عقل اقتصادی واین که باید این مهم در دست افراد صالح باشد تاکید شده است چرا که اقتصاد جامعه عامل قوام آن است.

قلم پرس: اقتصاد از ریشه‌ی قصد به معنای هدف و مقصود است.اقتصاد یعنی فعالیت هدفمند مالی که در مسیر بوده و روبه هدف باشد.(۱)

منابع اقتصادی عبارت‌اند از منابع مالی(سرمایه و معدن) و انسانی(نیروی کار و مدیرت انسانی) و منابع اجتماعی(اعتبار و آبروی ایرانی) باشد.

مباحثی بر اقتصاد مربوط می‌شود عبارت‌اند از:تولید _درآمد_مصرف و توزیع و…

تعاریف بالا در علم اقتصاد معمول است ولی از دیدگاه قران اقتصاددانشی است که به رفتارهای اقتصادی خانواده و جامعه جهت می‌دهد و صبغه‌ی توحیدی دارد.

نقطه‌ی افتراق بین اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی در هدف است که هدف اقتصاد اسلامی تقرب الی الله وابتغاء مرضاه الله است ولی هدف اقتصاد غیر اسلامی عدم استقلال اقتصادی و کاهش انگیزه‌ی کار و تلاش است. در قران به تربیت اقتصادی و لزوم رشد عقل اقتصادی و این‌که باید این مهم در دست افراد صالح باشد تأکید شده است چراکه اقتصاد جامعه عامل قوام ان است.

در بحث اقتصاد باید انضباط اقتصادی در جامعه حاکم باشد و برای شکوفایی اقتصادی باید از ظرفیت نیروی انسانی کشور به‌خصوص نیروی انسانی جوانی که زیرساخت اساسی  کشورند بهره برد. اعتماد مسئولین به مردم و جوانان را در این راستا می‌طلبد.(۲)  اگر بخواهیم عملو الصالحات داشته باشیم باید جزم علمی و عزم عملی داشته باشیم.

اقتصادگرایی می‌تواند دو جنبه داشته باشد ۱-جنبه عالی:علم اقتصادی هدف است ۲-جنبه آلی:اقتصاد برای ابتغاد مرضات الله است.(۳)

فعالیت اقتصادی برای منسجم شدن به نیروی انسانی و مدیریت اقتصادی و سرمایه و منابع طبیعی نیاز دارد. اگر جامعه ۵۰% ارکان اقتصادی را در دست داشته باشد ولی از تربیت اقتصادی نیروی انسانی برخوردار نباشد اقتصاد مستقل و موفق نخواهد بود چراکه همواره مصرف‌گرا و اقتصاد شکننده و وابسته خواهد داشت . بنابراین در اینجا تربیت اقتصادی یکی از نیازهای مهم و اساسی خانواده جامعه به‌حساب می‌آید چراکه در آموزه‌های دینی هم به تدبیر اقصا دی در زندگی اهمیت زیادی داده‌شده.(۴) و رسول خدا (ص) در مورد  تدبیر صحیح اقتصادی برای فرد و جامعه اسلامی توجه کرده به‌گونه‌ای که  فقر را دستاورد جهل وعدم تدبیر در تمشیت امور روزمره  معرفی می‌کند .(۵)

سیاست مدن که علما مطرح می‌کنند به حکمت عملی اداره و تربیت جوامع و فرد اختصاص دارد. هدف تربیت اقتصادی ایجاد بینش و انگیزش اقتصادی در قران است و کسب مهارت‌های اقتصادی بر هدایت اقتصادی قران جلوه ایست برای حیات‌بخشی خانواده و جامعه که به بهترین مقصد هدایت می‌کند و تربیت اقتصادی راه‌کاری برای مقابله با توطئه‌های اقتصادی استکبار جهانی است که همان مقاومت اقتصادی است.(۶) سیاست‌های راهبردی رهبری توجه به مسائل اقتصادی و استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.

در مقابل اقتصاد مقاومتی رویکرد دنیای امروز به‌سوی اقتصاد بی‌اعتقاد است. اقتصاد بی‌اعتقاد مردم را دعوت به دنیاگرایی با تهدید و تطمیع می‌کند و اولویت دنیا بر دین دارد و این‌که مال مایه‌ی علو است. اقتصاد مقاومتی که محل بحث ماست دعوت مردم به خدا گرایی و بنده خدا شدن و توجه به‌حق الناس دارد.(۷)

هدف فشارهای اقتصادی دشمن ایجاد خلل در عزم مردم و ایجاد فاصله در میان مردم است که با اقتصاد مقاومتی این فشارها را کم کرد و عدالت اجتماعی را تأمین کرد.(۸)

یا اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم باید مهارت‌های اقتصادی فردی و اجتماعی را یاد بگیریم که عبارت‌اند از :فرهنگ کار – فرهنگ مصرف بهینه – تداین و فرهنگ امور خیریه.

در اقتصاد مقاومتی بایدها:(عدم تبلیغ بی‌جا و بی‌رویه تولیدات خارجی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی و قناعت در مصرف )

قناعت در مصرف حتی در مورد دولت‌مردان صادق است در مصرف بهینه بیت‌المال اعمال شود که تقوای اقتصادی حاصل می‌گردد. نبایدها(اسراف و تبذیر واتراف.(۹) واقتار.(۱۰)

مباحث اقتصادی هم بحث مصرف مطرح است و هم بحث تولید . در تولید سهم آقایان بیشتر است و در مصرف سهم خانم‌ها بیشتراست. اساس اقتصاد مصرف و مصرف اساس تولید است و مصرف هدفمند در راستای استقلال اقتصادی نظام اسلامی هست. که رهبر انقلاب اسلامی می‌فرماید:تعاون  منشأ جوشش استقلال است. اگر کالای متوسط مصرف کنیم کارگرها بیکار نمی‌شوند و اگر مردم ایران کالای ایرانی مصرف کنند در این امر شکر خدا را به‌جا آورند و اگر مصرف درراه اطاعت خدا باشد فرهنگ جامعه به‌صورت مهارت صحیح ساخته می‌شود.(۱۱)

رکن اساسی در اقتصاد مقاومتی مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تهدیدات دشمن است. کاهش وابستگی به نفت نوعی از استقلال اقتصادی است و حمایت از تولید ملی علاج اصلی و بنیانی مشکلات  اقتصاد کشور و ضامن استقلال اقتصادی و سیاسی کشور است

راه شکوفایی اقتصاد کشور این است که باید اقتصاد کشور را مردمی کرد و این مسِئولیت دولت هست. ضروری‌ترین حرکت اقتصادی کشور”کاهش وابستگی به نفت” است. توسعه اقتصادی کشور استفاده از نیروهای جوان میسر می‌شود که این مهم با اعتماد مسئولین به مردم و جوانان و حرکت جهادی و جمعی میسر می‌گردد.برای امنیت اقتصادی کشور به قدرت و توانایی‌های درونی کشور باید تکیه کرد.اقتصاد دانش‌بنیان بهترین ابزار مقاومت در برابر کارشکنی‌های اقتصاد دشمن است.(۱۲)

باتربیت اقتصادی می‌توان به تقوای اقتصادی رسید و از این راه بستری فراهم می‌شود برای تمدن نوین اسلامی و آماده برای ظهور حضرت حجت سلام‌الله.(۱۳)

۱٫درس‌نامه تربیت فطری حجت‌الاسلام محمدحسین الهی زاده

۲٫تبیین اقتصاد مقاومتی در بیان رهبری

۳٫سوره بقره آیه ۲۶

۴٫درس‌نامه تربیت فطری.

۵٫همان

۶٫همان

۷٫همان

۸٫تبیین اقتصاد مقاومتی در بیان رهبری

۹٫مستی بعد از تبذیر

۱۰٫کسی که خیرش به کسی نمی‌رسد

۱۱٫تبیین اقتصاد مقاومتی در بیان رهبری

۱۲و۱۳٫همان

نگارنده: فیروزه واصفی