افزایش ۱۱ کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه / جدول مقایسه ای
افزایش ۱۱ کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه / جدول مقایسه ای

به گزارش ستاد احیای دیاچه ارومیه، تراز سطح اب دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه در ۲ تیرماه سال جاری ۱ میلی متر افزایش داشته و همچنین وسعت دریاچه به اندازه ۱۱٫۴۴ کیلومتر مربع نسبتب ه مشابه شال گذشته بیشتر شده است.   به گزارش قلم پرس، بنا بر آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه […]

به گزارش ستاد احیای دیاچه ارومیه، تراز سطح اب دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه در ۲ تیرماه سال جاری ۱ میلی متر افزایش داشته و همچنین وسعت دریاچه به اندازه ۱۱٫۴۴ کیلومتر مربع نسبتب ه مشابه شال گذشته بیشتر شده است.

 

به گزارش قلم پرس، بنا بر آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه تراز آب دریاچه ارومیه در ۲ تیر ماه سال جاری به ۱۲۷۰٫۷۸ متر رسیده که اینن میزان در مقایسه با سال گذشته ۱ میلی متر افزایش داشته است،

همچنین وسعت دریاچه ارومیه در ۲ تیرما ۲۳۲۲٫۶۶ کیلومتر مربع بوده که این میزان نسبت به مدت زمان مشابه ۱۱٫۴۴ کیلومتر مربع بیشتر شده و نسبت به میانگین دراز مدت وسعت دریاچه ارومیه ۲۲۰۴٫۰۷ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

بر اساس این مار در ۲ تیرماه ۲٫۰۸ میلیارد متر مکعب آب در دریاچه بوده و این میزان ننسبت به مدت زمان مشابه ۰٫۰۲ میلیارد مترمکعب  و نسبت به مهرماه سال گذشته ۰٫۹۶ میلیارد مترمکعب افزایش داشته  است ما نسبت به میانگین دراز مدت حجم آب دریاچه با کهش ۱۴٫۱۹ میلیارد متر مکعبی روبه رو بوده است.