به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند ضمن مهم شمردن این تفاهم نامه ها در تضمین اجرائی سریع و دقیق در مواقع بحرانی به ویژه وقوع زلزله بیان کرد: هرگونه اقدام در این راستا می‌تواند به پیشگیری مخاطرات احتمالی بیانجامد و ضامن سلامت شهروندان در مواقع بحرانی است و قطعاً این تفاهم نامه ها باید وارد مراحل […]

به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند ضمن مهم شمردن این تفاهم نامه ها در تضمین اجرائی سریع و دقیق در مواقع بحرانی به ویژه وقوع زلزله بیان کرد: هرگونه اقدام در این راستا می‌تواند به پیشگیری مخاطرات احتمالی بیانجامد و ضامن سلامت شهروندان در مواقع بحرانی است و قطعاً این تفاهم نامه ها باید وارد مراحل عملیاتی شده و از ویترینی جلوه دادن آنها پرهیز کرد.
وی افزود: افزایش دانائی، آشنائی و آموزشهای مهارتی برای خانواده‌ها یکی از مهمترین عوامل همکاری و تسریع در اجرای برنامه‌ها در مواقع بحرانی است که می تواند نقش کاهندۀ اثرات مخرب را در زمان بحران ایفا کند.
پورخردمند عنوان کرد: هماهنگی، همکاری و همپوشانی بین بخشی و تفاهم مدیران و مسئولان قبل از وقوع هرگونه حادثه و اجرای مانورهای مختلف یکی از ارزنده ترین اقدامات پیشگیرانه است.