افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان تبریز
افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان تبریز

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور فرماندار تبریز، دو پروژه زیر سازی و آسفالت معابر روستاهای الوار سفلی با اعتبار ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و زیر سازی و آسفالت معابر سهلان با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.


به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور فرماندار تبریز، دو پروژه زیر سازی و آسفالت معابر روستاهای الوار سفلی با اعتبار ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و زیر سازی و آسفالت معابر سهلان با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.