افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان ۷۱ پروژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان ۷۱ پروژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان ۷۱ پروژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی این مناطق: پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمرانی و صنعتی در ۴ منطقه آزاد اروند، کیش، انزلی و ارس + ۵ منطقه ویژه‌ی پتروشیمی، انرژی پارس، ارگ جدید بم، لرستان و سهلان با مجموع سرمایه گذاری […]


افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان ۷۱ پروژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی این مناطق:
پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمرانی و صنعتی در ۴ منطقه آزاد اروند، کیش، انزلی و ارس + ۵ منطقه ویژه‌ی پتروشیمی، انرژی پارس، ارگ جدید بم، لرستان و سهلان با مجموع سرمایه گذاری ۱.۱۸۰.۰۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۲ هزار نفر در هفته‌ی دولت به‌صورت همزمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شوند.

این راه ادامه دارد…